دانلود اپلیکیشن بالکت
همه کالا ها تهران

ساخت سوپرمارکت اینترنتی

تسویه با شما قبل ارسال کالا انجام میگردد!
ایجاد فروشگاه آنلاین با استفاده از این سیستم برای شما هزینه ای ندارد!
علاوه بر مشتریان خود ، ماهم به گسترش کسب و کار شما کمک میکنیم
درصدی که از کل فروش کسر خواهد شد صرف نگه داری سیستم و پشتیبانی مشتریان میگردد
درصد سیستم 10 درصد می باشد و در صورتی که مشتری از طریق شما به سیستم معرفی گردد تنها 5 درصدبه سیستم تعلق میگیرد.
اولین ثبت نام کنندگان بزرگترین فروشگاه داران آینده کشورند زیرا اعتبار کسب شده برای شما در سیستم ما پولساز خواهد بود.
این مورد فاصله ای که کاربران میتوانند از فروشگاه شما خرید کنند را مشخص میکند و هرچه بیشتر باشد فروش شما بیشتر است.
زمانی که میخواهید با شما تماس گرفته شود را بفرمایید.